Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για τα Καταστήματα Οπτικών και Ακουστικών Βαρηκοΐας ΛΙΟΛΙΟΣ τον κινητήριο μοχλό στην προσπάθεια που καταβάλλει για συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη.

Με βασικό κριτήριο επιλογής την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των αναγκών κάθε πελάτη.

Πρωταρχική επιδίωξή μας είναι η συνεχής ενημέρωση του προσωπικού μας επάνω στις τελευταίες εξελίξεις της οπτικής επιστήμης, με την παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης, το προσωπικό μας παρακολουθεί workshops για τις τεχνικές εφαρμογής των φακών επαφής, τα νέα προϊόντα της αγοράς καθώς και τους τρόπους εκτέλεσης πολύπλοκων συνταγών.